Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Asociacioni i Shoqërive Financiare të Maqedonisë së Veriut për herë të parë bëri statistika për industrinë dhe anketoi opinionin publik mbi nivelin e edukimit financiar.

Ekziston një nevojë e madhe për përfshirje financiare në vend, niveli I edukimit financiar është shqetësues.

Organizuar nga Asociacioni i Shoqërive  Financiare të Maqedonisë së Veriut, më 19 nëntor 2019. U mbajt një prezantim i të dhënave statistikore dhe rezultateve të sondazhit të opinionit publik mbi edukimin financiar, i cili u krye në periudhën nga 11 deri më 19 shtator 2019 nga Instituti i Kërkimeve – Tim Institute.

Shoqëritë financiare jobankare janë segmenti “më i ri” i sektorit financiar në Maqedoninë Veriore, i cili, edhe pse po rritet me shpejtësi, ende ka një pjesë të vogël në totalin e sistemit financiar, si dhe në portofolin e përgjithshëm të huave. Vitin e kaluar, pjesëmarrja në totalin  ishte 0.44%, që është një rritje e konsiderueshme në krahasim me vitin 2017 kur ishte 0.37% dhe 0.19% në vitin 2016. Institucionet financiare tradicionale kanë ende rolin dominues në tregun financiar, ku sektori bankar është përgjegjës për 82.6% të  sistemit financiar, edhe pse pjesa e tij tenton të ngadalësohet (83.0% në 2017 dhe 84.7% në 2016). Përqindja e popullsisë së besueshme në vend të shërbyer nga kompanitë financiare jobankare vitin e kaluar ishte 6%, dhe shuma e huazuar zakonisht ishte mesatarisht 200 deri në 400 euro. Deri më tani, vëllimi i huave të dhëna nga shoqëritë financiare nuk është i rëndësishëm në totalin e borxhit të individëve dhe sektorit të korporatave.

“Kompanitë financiare jobankare vitin e kaluar lëshuan mijëra kredi dhe ndërtuan një portofolio prej miliona eurosh, që është dëshmia më e mirë e nevojës së madhe për këtë lloj shërbimesh në vend. Aktivitetet tona janë një lloj plotësimi i aktivitetit huadhënës të sistemit financiar tradicional, veçanërisht për klientët që kanë qasje të kufizuar në kredi nga institucionet financiare tradicionale. Sidoqoftë, siç konfirmon ky hulumtim, ndikimi i industrisë Fintech nuk është sistematik, “tha Filip Dimitrovski, President i Asociacionit të Shoqërive  Financiare të Maqedonisë së Veriut.

Kur bëhet fjalë për të ardhurat  dhe zakonet e kursimit të qytetarëve, sondazhi tregon se ka një nevojë të madhe për përfshirje financiare, sepse, sipas rezultateve, 12% e të anketuarve nuk kanë para të mjaftueshme as për ushqim, dhe 57% mund të përballojnë nevojat për ushqim dhe veshje, por që nuk kanë fonde të mjaftueshme për të blerë pajisje shtëpiake, si televizor, frigorifer, etj. Gjithashtu, 44% e të anketuarve treguan se nuk janë në gjendje të kursejnë sepse nuk kanë ju ngelin para për të kursyer, ndërsa 35% e të anketuarve thanë se me kursimet e tyre mund të jetojnë për rreth një muaj. Edhe pse një pjesë e madhe e popullsisë nuk ka fonde, hulumtimet tregojnë se një numër i vogël i tyre përdorin shërbimet financiare në dispozicion, por në të njëjtën kohë, nuk kanë informacion në lidhje me mundësitë që u ofrohen atyre – vetëm 6% morën një hua nga një shoqëri financiare jo-bankare në 12 muajt e fundit dhe deri në 52% nuk ​​kanë përdorur asnjë nga shërbimet financiare të ofruara në 3 vitet e fundit.

E gjithë kjo dëshmon se ka nevojë për burime financiare, dhe industria Fintech ka nevojë për një arsye të vërtetë – të sigurojë fondet e nevojshme, me kujdesin më të mirë ndaj klientit në një mënyrë të shpejtë, të thjeshtë dhe të lehtë, sasi të vogla për situatat që kërkojnë zgjedhje të shpejta, të tilla si riparimet në shtëpi, riparimet e pajisjeve elektrike ose blerjen të teknikës së bardhë.

Sidoqoftë, në mënyrë që qytetarët të kuptojnë dhe të dinë se cilin shërbim të përdorin, nevojiten përpjekje shtesë, siç thuhet në hulumtim, për të përmirësuar edukimin financiar të shoqërisë, gjë që tregohet nga fakti se 59% e të anketuarve vlerësojnë edukimin e tyre financiar të ulët ose mesatare, dhe 36% nuk ​​i kushtojnë vëmendje edukimit të tyre financiare dhe kanë nevojë për informacion shtesë. Nga analiza është e qartë se edukimi financiar është gjithashtu i nevojshëm kur bëhet fjalë për përdorimin e shërbimeve të ofruara nga shoqëritë financiare jobankare, kryesisht për shkak të mundësive për përfshirjen financiare të popullatës me qasje të kufizuar në shërbimet e institucioneve tradicionale financiare.

Asociacioni i Shoqërive Financiare të Maqedonisë së Veriut, në të cilat janë anëtare disa prej shoqërive financiare, bashkon teknologjinë financiare, të njohur si Fintech. Misioni i Asociacioni është krijimi i një industrie dhe praktike të sigurt dhe të përgjegjshme, ndërsa i shpjegon publikut të gjerë mundësitë e ndryshme që mund të ofrojnë shërbimet financiare alternative për zhvillimin e individëve dhe shoqërisë në tërësi. Prandaj, për të promovuar industrinë në tregun financiar maqedonas, Asociacioni i Shoqërive Financiare të Maqedonisë së Veriut merr iniciativën për të marrë informacion të besueshëm nga studiuesit e autorizuar në mënyrë që të krijojë zhvillim të përgjegjshëm, siç është ky hulumtim. Planet e Asociacionit janë të kryejnë këtë lloj kërkimi në baza vjetore, në mënyrë që të ndjekin dinamikën e industrisë dhe të vendosin informacion transparent dhe të rëndësishëm për shoqërinë dhe palët e interesuara, si dhe të inkurajojnë tema që janë të rëndësishme për të gjithë industrinë.ndaj pozicionohet si burim përkatës i informacionit.

“Nga njëra anë, rezultatet e marra do të ndihmojnë për pozicionimin tonë të mëtejshëm në treg dhe theksimin e rolit tonë në përfshirjen financiare të popullsisë, por për këtë është e nevojshme të punohet në forcimin e edukimit financiar të.” Nga ana tjetër, ne besojmë se rezultatet do të ndryshojnë perceptimin që ekziston për këtë sektor si tek rregullatorët ashtu edhe tek publiku, sepse kompanitë financiare jobankare janë padyshim një segment i rëndësishëm dhe i domosdoshëm i sistemit financiar për përfshirje të përgjithshme. “Shoqata ka punuar deri më tani për të ngritur nivelin e edukimit financiar, dhe do ta bëjë këtë në të ardhmen në mënyrë të pavarur, por gjithashtu së bashku me të gjithë aktorët,” shtoi Dimitrovski.

Besueshmëria e procesit të sondazhit të kryer nga Instituti  TIM u verifikua dhe miratua nga një kompani e pavarur auditimi – BDO Audit, e cila në përputhje me standardin ndërkombëtar të auditimit ISAE 3000, lëshoi ​​një certifikatë që anketuesi përdori mjetet, procedurat dhe metodat e shembujve  të përshtatshme për të zbatuar kërkimin, në përputhje të plotë me rregullat dhe procedurat në fuqi.

 

Shihni rezultatet e sondazhit këtu>>>

Pjesë