Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Afrohuni me anëtarët e ASHF-së: M Kesh – Intervistë me Riste Gligorovskin, drejtor ekzekutiv i M Kesh Maqedonia  

Kush janë M Kesh Maqedonia?

M Kesh Maqedonia është shoqëria e parë financiare online në Maqedoni që i prishi mënyrat tradicionale të financimit të popullsisë dhe u etablua si pionier në tregun e mikrofinancimit. Ne jemi të udhëhequr nga teknologjia, inovacioni dhe kujdesi ndaj klientëve tanë. M Kesh Maqedonia është themeluesi i industrisë fintek në Maqedoni dhe që nga viti 2014 u mundëson klientëve të saj që të marrin burime financiare në mënyrë të shpejt, të lehtë dhe të rehatshme përmes teknologjive moderne dhe në përputhje me parimet e kreditimit të përgjegjshëm dhe etik. Nga viti 2018, M Kesh Maqedonia është e pranishme në të gjithë vendin me 24 Dyqane të Parave. M Kesh Maqedonia është pjesë e Menaxhment Fajneshëll Grup (MFG), grupacioni që bashkon ofruesit kryesorë të shërbimeve financiare jobankare në Evropën Qendrore dhe Lindore.

M Kesh Maqedonia ofron një sërë kredish të vogla nga 3 deri në 70 mijë denarë që mund të paguhen në mënyrë të njëhershme ose me këste, mujore ose dyjavore, në varësi të dëshirës së klientëve. Kreditë janë të pasigurta dhe kërkohet vetëm letërnjoftimi ose pasaporta për të aplikuar. Gjëja interesante është se ofrojmë mundësinë për të siguruar kreditë me garant, gjë që i bën ato shumë më të lira dhe shumë më kompetitivë sesa produktet e tjera financiare në treg. Të gjitha produktet tona janë të dizajnuara në dobi të klientëve dhe përpiqemi ta bëjmë shërbimin tonë sa më komod për ta, duke vënë gjithmonë transparencën në komunikimin e ofertave në radhë të parë.

Pse M Kesh Maqedonia është anëtar i ASHF-së?

Ideja për formimin e ASHF-së u shfaq si rezultat i zhvillimit të industrisë fintek në Maqedoni. E konsideruam të nevojshme vendosjen e përbashkët të kornizave dhe standardeve në industrinë relativisht të re, me qëllim që të sigurojmë në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë, por mbi të gjitha në mënyrë të qartë dhe transparente të resurseve financiare alternative për pothuajse të gjithë qytetarët. Në mënyrë plotësuese, konsiderojmë se një nga funksionet themelore të ASHF-së, përkatësisht rritjes së njohurive financiare të qytetarëve, do të çojë në nivel më të lartë të informimit të konsumatorit, dhe kështu rritjen e besimit tek institucionet financiare jobankare. Në mënyrë plotësuese, ajo që na veçon është shenja e Kreditorit Përgjegjës që garanton mbrojtje më të lartë të konsumatorëve dhe konsumatorit kur do ta vërejë se shenja është e sigurt se parimet dhe etika e kreditimit respektohen në përputhje me dispozitat e Kodit të Praktikës së Mirë, të nënshkruar nga anëtarët e Asociacionit.

Cilat janë sfidat e virusit korona për shoqëritë financiare në përgjithësi dhe për M Kesh Maqedonia në veçanti?

Viti 2020 doli të ishte viti më sfidues për të gjitha bizneset. Koha në të cilën jetojmë na ka detyruar t’i rishqyrtojmë prioritetet dhe mënyrën tonë të jetesës. Gjatë pandemisë, na është dashur të ripërpunojmë biznesin tonë, komunitetin tonë, familjen tonë. Shtëpitë tona u bënë zyra, prej ku u kemi dhënë mbështetje kolegeve dhe kolegëve tanë që ishin në Dyqanet e Parave, së bashku me klientët tanë. Në muajt e fundit, si pjesë e MFG-së, kemi arritur të përmbushim pritjet e klientëve tanë, të ofrojmë lehtësime dhe siguri për të gjithë ata që kishin nevojë për të, për t’i siguruar vendet e punës brenda dhe jashtë kompanisë. Jemi krenarë që jemi ndër kompanitë që ndërmorën masat e hershme për t’i mbrojtur klientët tanë dhe kolegët tanë.

Cilat janë planet e kompanisë për periudhën e ardhshme?

Misioni ynë ka qenë gjithmonë të sigurojmë qasje në resurset financiare për të gjithë njerëzit. Kjo nuk ka ndryshuar, natyrisht. Detyra jonë qytetare është të sigurojmë që më të rrezikuarit nga bashkëqytetarët tanë maqedonas i marrin resurset financiare për të cilat kanë nevojë dhe ndihen rehat dhe të qetë në këtë situatë të pazakontë. Përgjegjësia dhe empatia janë gjëja kryesore për M Kesh Maqedonia dhe kjo krizë e ka dëshmuar këtë edhe një herë. Sigurisht, na u desh të ndërmarrim hapa të caktuar për të siguruar vazhdimësinë dhe sigurinë e biznesit të kolegëve tanë dhe klientëve tanë. Përveç kësaj, kemi ndërmarrë hapa për t’i liruar klientët tanë më të prekur dhe për të siguruar që mund t’i përmbushin sfidat e tyre derisa kjo situatë vazhdon. Me fjalë të tjera, vazhdimisht u përshtatemi ndryshimeve të përditshme, duke i ndjekur me kujdes këshillat e profesionistëve botërorë dhe vendas.

 

Pjesë