Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

U nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis AETM-së dhe ASHF-së

Partneriteti midis një prej industrive kryesore për transformimin digjital të shoqërisë – Industria Fintek dhe e-tregtia

Në drejtim të zhvillimit të e-tregtisë dhe sektorit fintek në Maqedoninë e Veriut, ASHF – Asociacioni i Shoqërive Financiare dhe AETM – Asociacioni i e-tregtisë së Maqedonisë, lidhën Memorandum të Bashkëpunimit me të cilin të dyja Asociacionet do të punojnë për të promovuar dhe zbatuar arritjet moderne në e-tregtinë dhe fintekun në jetën e përditshme të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, si dhe ngritjen e nivelit të njohurive digjitale dhe financiare të popullsisë.

ASHF-ja dhe AETM-ja do ta realizojnë bashkëpunimin përmes shkëmbimit të informacioneve me interes të përbashkët, organizimit të aktiviteteve dhe projekteve të përbashkëta, pjesëmarrjes në seminare, konferenca, tryeza të rrumbullakëta dhe përmbajtje të tjera edukative në fushën e e-tregtisë, fintekut dhe temave të ngjashme, shkëmbimit të përvojave dhe dhënies së këshillave profesionale.

”Qëllimet tona kryesore për të cilat synojmë dhe punojmë që nga themelimi i Asociacionit janë ndërgjegjësimi mbi industrinë fintek dhe mundësitë e tyre, si dhe edukimi i popullsisë për përfitimet e përdorimit të zgjidhjeve teknologjike moderne. Përmes bashkëpunimit me AETM-në besojmë se së bashku do të kemi sukses në përpjekjet tona për të kontribuar në krijimin e popullsisë së edukuar financiarisht dhe digjitalisht që i gëzon përfitimet e epokës digjitale në të cilën jetojmë” deklaroi Jana Nikodinovska, sekretare e përgjithshme e ASHF-së.

“Situata momentale në lidhje me COVID-19, ka dhënë mundësitë për të parë se sa digjitalizimi i proceseve nevojitet sa më shpejt. Si Asociacion i e-tregtisë së Maqedonisë, në periudhën e kaluar jemi angazhuar fuqishëm për përmirësimin e edukimit kur është fjala për aftësitë digjitale, kemi punuar në ndërgjegjësimin për nevojat e e-tregtisë në çdo biznes, dhe tani drejtpërdrejt ndihmojmë financiarisht dhe konsultativisht për t’u hapur 40 е-dyqane të reja me qëllim të rritjes së ofertës. Besojmë se nënshkrimi i këtij memorandumi me ASHF-në do të jetë vetëm fillimi i një bashkëpunimi të frytshëm përmes të cilit do t’i përballojmë me sukses sfidat e digjitalizimit dhe së bashku do të kontribuojmë për një – shoqëri digjitale të zgjuar, ku e-tregtia dhe industria fintek do të jenë pjesë përbërëse e asaj shoqërie” – tha Filip Çizhbanovski, u.d. kryetar i AETM-së.

 

* * *

Mbi ASHF-në

Asociacioni i Shoqërive Financiare i Maqedonisë së Veriut dhe anëtarët e tij FD Tigo Fajnans, FD Kredisimo, FD M-Kesh, SN Shoqëria Financiare, FD Mogo dhe FD Digital Fajnans, bëjnë përpjekje të mëdha për të siguruar standarde të unifikuara për cilësinë e industrisë, barazinë dhe etikën, promovimin e praktikave të sigurta, me përgjegjësi shoqërore dhe të qëndrueshme të kreditimit, promovimin e mundësive të ofruara nga zgjidhjet teknologjike financiare jobankare që do të përfitojnë individët dhe shoqëria, si dhe ndërtimin e dialogut konstruktiv dhe hartimin e strategjisë afatmesme për zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë së bashku me organet mbikëqyrëse, rregullatorin dhe ligjvënësin në shtet. Më shumë informacione mbi ASHF-në janë në dispozicion në faqen e internetit www.afd.mk

Mbi AETM-në

Asociacioni i e-tregtisë së Maqedonisë është asociacioni i parë dhe i vetëm që synon e-tregtinë inkluzive. Misioni ynë është të krijojmë të ardhme për rritjen dhe zhvillimin e e-tregtisë në Republikën e Maqedonisë. Asociacioni synon t’i mbështesë interesat e kompanive të e-tregtisë, si dhe të gjitha kompanive dhe organizatave të prekura, të kontribuojë në njohjen e e-tregtisë dhe zgjerimin e saj, duke i përfshirë shërbimet dhe teknologjitë përkatëse, dhe t’i zvogëlojë dhe eliminojë barrierat që kufizojnë rritjen dhe zhvillimin e industrisë. Përmes aktiviteteve të ndryshme si trajnimet dhe hulumtimet, lobimi dhe informimi, asociacioni synon të ndërtojë mjedis të favorshëm për rritjen e e-tregtisë në Maqedoninë e Veriut. Asociacioni u themelua në dhjetor 2017 dhe për vetëm dy vjet arriti të ndërtojë bashkëpunim partneriteti me të gjitha palët e prekura në zinxhirin e e-tregtisë. Për momentin ka pothuajse 80 kompani që janë bërë anëtarë dhe mbështetës të tij.

“Ne besojmë se e ardhmja për Maqedoninë e Veriut është në Maqedoninë digjitale dhe smart-shoqërinë, ndërsa e-tregtia është pjesë integrale e një shoqërie të tillë.”

 

 

Pjesë