Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Memorandumi i bashkëpunimit i nënshkruar midis MASIT dhe AKF: Me aktivitete dhe projekte të përbashkëta për promovimin e shkrim -leximit dixhital dhe financiar të qytetarëve.

Për të promovuar dhe zhvilluar industrinë e TIK -ut dhe fintech në Republikën e Maqedonisë Veriore, për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve fintech, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik për shërbimet financiare, Shoqata AKF e Kompanive Financiare dhe Dhoma e Tregtisë për Informim dhe Teknologjitë e Komunikimit – MASIT, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi, i cili hedh themelet për bashkëpunimin e ardhshëm të përbashkët.

“Nënshkrimi i këtij Memorandumi Bashkëpunimi është një nga hapat kyç në bashkimin e përpjekjeve të dy organizatave tona për të promovuar industrinë fintech dhe TIK në Republikën e Maqedonisë Veriore.  Shpresojmë në bashkëpunim të suksesshëm në interes të të dyja palëve, por edhe më shumë sesa interesit të qytetarëve tanë të cilët do të mirëpresin përfitimet e aktiviteteve dhe projekteve të përbashkëta në fushën e fintech, digjitalizimit dhe edukimit të popullatës për shërbimet dixhitale.  Ne besojmë se me përpjekje të përbashkëta do të kontribuojmë më tej në ngritjen e vetëdijes publike për përfitimet e përdorimit të teknologjisë, veçanërisht në kushtet e migrimit të përshpejtuar në digjitalizim – tha Jana Nikodinovska, Sekretare e Përgjithshme e AKF.

“Në një kohë të transformimit të vazhdueshëm dixhital, globalizimit dhe rritjes së përdorimit të shërbimeve dixhitale, nevoja për të bashkuar kompanitë dhe kompanitë e TIK -ut në industrinë e teknologjisë bëhet e nevojshme.  Sidomos në këtë periudhë specifike për të gjithë ne, të shkaktuar nga korona virusi, bashkimi dhe performanca e përbashkët e këtyre dy sektorëve, dhe të gjitha për të lehtësuar jetën e qytetarëve, është vendimtare për vazhdimin e qetë të jetës së përditshme.  Sinqerisht mezi presim projektet dhe aktivitetet e përbashkëta të ardhshme mes MASIT dhe FSHZH ”, tha Anita Nikova, Drejtore Ekzekutive e MASIT

 

* * *

Rreth AFD

Shoqata e Kompanive Financiare të Maqedonisë Veriore dhe anëtarët e saj FD Tigo Finance, FD Credisimo, FD M-Cash, SN Financial Company, FD Mogo dhe FD Digital Finance, bëjnë përpjekje të mëdha për të siguruar standarde të unifikuara për cilësinë e industrisë, barazinë dhe etikën, barazin në  praktika të sigurta, të përgjegjshme dhe të qëndrueshme të huadhënies, duke promovuar mundësitë e ofruara nga zgjidhjet e teknologjisë financiare jobankare, të cilat do të përfitojnë nga individët dhe shoqëria, si dhe ndërtimin e një dialogu konstruktiv dhe hartimin e një strategjie afatmesme për zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë së bashku me mbikëqyrjen organeve, rregullatorit dhe ligjvënësit në vend.  Më shumë informacion në lidhje me AFD është në dispozicion në faqen e internetit www.afd.mk.

 

Rreth MASIT

Oda Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit – MASIT përfaqëson industrinë TIK të Maqedonisë dhe promovon dhe përfaqëson interesat e biznesit të kompanive të TIK -ut me qëllim të promovimit dhe zhvillimit të industrisë së TIK -ut dhe mjedisit të biznesit.

Oda përfaqëson kompanitë që punojnë me një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të TIK-ut në Maqedoni dhe që nga themelimi i saj në vitin 2000, si një institucion jofitimprurës dhe vullnetar, u siguron kompanive anëtare të saj qasje në informacion, arsim, këshilla juridike, bashkëpunim, krijimi i rrjeteve dhe promovimi në nivel vendor, rajonal dhe ndërkombëtar, të gjitha me qëllim të avancimit dhe zhvillimit të industrisë së TIK.  MASIT bashkëpunon në nivel rajonal dhe ndërkombëtar me organizata dhe shoqata të tjera.  Rajonalisht, MASIT bashkëpunon me të gjitha Shoqatat e TIK -ut nga rajoni i EJL (Evropa Juglindore), dhe është anëtar i Rrjetit të Grupit Ballkanik dhe Detit të Zi.  MASIT International është anëtar i Aleancës Botërore të Teknologjisë së Informacionit dhe Shërbimeve – WITSA (www.witsa.org) që nga maji i vitit 2005. Më shumë informacion në lidhje me MASIT mund të gjeni në www.masit.org.mk

 

Pjesë