Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Bisedë nga afër me antarët e AKF: SN Financii – Intervistë me Nikola Joshevski, Drejtor i Përgjithshëm i “SN Financii”

Kush është kompania financiare SN?

FD “SN Finansii” DOO Manastir filloi punën në vitin 2016 si pjesë e grupit SN që funksionon që nga viti 2014.  Ideja për krijimin e saj erdhi nga një grup profesionistësh, të dëshmuar në sektorin e sigurimeve, bankave dhe biznesit në përgjithësi, të cilët parashikuan me kujdes zhvillimin e biznesit në vendin tonë dhe dëgjuan atë që klientët në fund kishin nevojë për një partner të përgjegjshëm dhe të besueshëm gjë që është nevojë e përditshme edhe e  qytetarëve.  Qëllimi ynë ishte të formonim një kompani të dedikuar, strategjia e së cilës do të bazohet në ato elemente që klientët vlerësojnë më shumë, dhe kjo është stabiliteti, përfitimi, rritja dhe inovacioni.  Katër shtyllat mbi të cilat vepron FD “SN Finansii” DOO Manastir.  Ne veprojmë çdo ditë në emër të klientëve, por edhe si një kompani me përgjegjësi shoqërore ndaj komunitetit.  Ne duam klientë të kënaqur, dhe me punën tonë transparente dhe ekipore ne ushqejmë një marrëdhënie të bazuar në besim dhe respekt reciprok.  Suksesi është në 30 punonjësit tanë në të gjithë Maqedoninë, të kredituar në segmentin e punës me popullatën dhe kompanitë.

Zgjidhjet moderne, teknologjia e informacionit që ne zbatojmë dhe ofertat e personalizuara të produkteve për këtë standard, të destinuara për kreditim së bashku me ekipin, e bëjnë FD “SN Finance” një partner të vërtetë.

 

 Pse SN Finance është anëtar i AFD?

T’i përkasësh një shoqate që ka interesa të përbashkëta dhe punon për përparimin tonë, për ne në FD “SN Finance” është një gjë e rëndësishme.  Kur synoni zhvillimin më të lartë të kompanisë, dëshironi të rrethoheni me njerëz me mendje të njëjtë, të cilët, ashtu si ju, duan përparim në këtë industri dhe gjithmonë synojnë rezultate më të mira.  Këtu konkurrenca është lënë në hije, sepse menaxherët e zgjuar në këtë industri janë të vetëdijshëm se veprimi brenda të njëjtës kornizë të siguruar nga rregullatori është i mundur me punë reciproke, profesionale dhe të përkushtuar, bazuar në standarde të larta etike.  Në të njëjtën kohë, anëtarësimi nënkupton respektin për tjetrin, kushtet e barabarta të tregut, respektimin e parimeve të pavarësisë, pavarësinë në funksionim dhe funksionimin e tregut të lirë pa kufizuar konkurrencën në këtë sektor.  Nuk është vetëm një përfitim, por edhe një nder të jesh anëtar i AFD.  Së fundi, anëtarësimi në këtë shoqatë do të thotë lobim dhe avokim publik në interes të shërbimeve më të mira financiare për popullatën.

 

 A ofron mjedisi ligjor dhe i biznesit në Maqedoni mundësi për zhvillimin e sektorit financiar jobankar?

Sektori financiar jobankar është një sektor më i gjerë dhe përfshin institucione të vendosura mirë në vendin tonë, siç janë kompanitë e sigurimeve dhe fondet e pensioneve, por gjithashtu përfshin një industri të re, e cila është në fillimet e saj, dhe ato janë kompanitë financiare.  Si menaxher dhe bashkëpronar i “FD SN Finansii” DOO Manastir, mund të flas për to.

Kjo industri është e rregulluar me ligjin për kompanitë financiare i cili ka hyrë në fuqi në Dhjetor 2010.  Por edhe pse ligji ka qenë në fuqi për 10 vjet, zgjerimi i kompanive financiare po ndodh vitet e fundit.  Ne kemi qenë dëshmitarë të krijimit të një numri të kompanive financiare në vitet e fundit.  Ligji për Shoqëritë Financiare dha një mundësi fillestare për zhvillimin fillestar të kësaj pjese të sektorit financiar jobankar, por për zgjerimin real të kompanive financiare dhe krijimin e kompanive të suksesshme Fintech që më vonë do të zgjerohen përtej kufijve të vendit tonë, janë të nevojshme.ligje të tjera siç është ligji për shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave që do t’u ofrojnë kompanive financiare një numër më të madh mundësish për zhvillim dhe rritje, dhe kështu do t’i ofrojnë popullatës në vendin tonë shërbime më të mira dhe më të lira.

 

Me cilat sfida ballafaqoheni ju si kompani financiare e themeluar me kapital vendas në Manastir?

Motoja jonë është “NUK E DI, NUK MUND”, dhe kultura jonë organizative është gjithmonë e para që shikon mundësitë.

Njerëzit në përgjithësi mendojnë për pengesat kur pyeten për sfidat.

Filozofia jonë në FD “SN Finance” është të përshtatemi me kushtet, të cilat në të vërtetë nuk na japin mundësi të plota për të arritur potencialin tonë të plotë të biznesit që kemi.  Ndonjëherë janë rregulloret, ndonjëherë janë njerëzit, dhe nganjëherë situatat që ne nuk mund të parashikojmë, siç është kriza shëndetësore që ka goditur botën.

Por, pikërisht ai koncept që ne përdorim në menaxhim dhe vendimmarrje ka për qëllim përshtatjen e shpejtë dhe efikase të kushteve dhe zgjidhjen e problemeve.

Kjo është një industri e re, prandaj momentet kur kemi pengesa të rritemi me shpejtësi, pse mjedisi nuk është gati të mbajë hapin me këto trende globale që institucionet financiare në të gjithë botën po krijojnë pozicione të rëndësishme në një shoqëri moderne, i kapërcejmë shpejt dhe krijojmë zgjidhje.  Këtu po flasim për zgjidhje që na mundësojnë zhvillim të shpejtë teknologjik, shërbime më të lira dhe më të shpejta se ato me të cilat popullsia ishte mësuar deri më tani, qasje më e lehtë në shërbimet tona financiare…

Ne investojmë shumë në teknologji që na lejon të ofrojmë shumë nga shërbimet tona në internet.  Prandaj, ne e përjetuam krizën KOVID-19 “në këmbët tona”, të themi.  Prandaj, unë gjithmonë do të besoj në investimin në teknologji dhe burime njerëzore cilësore, të cilat shikojnë përpara dhe veprojnë në drejtim të parandalimit të rreziqeve ose minimizimit të tyre.  Shumë më pyesin, si është nga Manastiri që të sigurojë staf të kualifikuar në këto profesione specifike që na interesojnë?  Përgjigja është se Manastiri ka potencial të madh, një qytet universitar me fakultete që prodhojnë staf të shkëlqyer. Kjo është gjithashtu një qendër “natyrale” IT, në të cilën ka shumë kompani të vendosura këtu, pikërisht për shkak të trurit të disa të rinjve brilantë, për shkak të mjedisit për të funksionuar në një mjedis më të vogël dhe në një qytet që ka të gjitha avantazhet e një qytet i madh, por është funksional si një qytet i vogël.  Fillojmë të punojmë shpejt, kostoja e jetesës është më e ulët, ne jemi të rrethuar nga natyra: male, liqene, madje edhe deti në një orë e gjysmë.  Në zona të tilla, amerikanët kanë krijuar qëllimisht zona në të cilat do të vendosen biznese në të ardhmen.  Nëse shikoni potencialin, unë shoh një të ardhme të bukur për Manastirin, që do të thotë se vendndodhja nuk është një hendikep për ne, përkundrazi … është një avantazh.

Dhe nëse flasim për problemet e përgjithshme me të cilat përballen kompanitë e tjera financiare në vendin tonë, do të ishte një listë që do të recitohej nga çdo menaxher në këtë industri: mungesa e burimeve të lira dhe të qëndrueshme të kapitalit, përshtatja e operacioneve tona me kushtet për kohën e pandemisë, avancimin e proceseve teknologjike dhe edukimin e popullatës për përdorimin online të shërbimeve tona dhe të ngjashme.  Në këto tema, të gjithë ne anëtarët e AFD duhet të punojmë së bashku, të lobojmë dhe të avokojmë publikisht për çështjet që ne kërkojmë zgjidhje dhe një mjedis më të mirë biznesi.

 

 Ku e shihni të ardhmen e industrisë fintech në tablonë ekonomike post-koronare të Maqedonisë?

Industria Fintech në vendin tonë patjetër do të ecë përpara.  Pandemia që po na ndodh muajt e fundit është një lloj përshpejtuesi që ka përshpejtuar në mënyrë drastike zhvillimin e kësaj industrie.  Të gjithë e kuptuan se çfarë do të thotë për bizneset të ofrojnë shërbime online.  Dhe çfarë do të thotë, nëse nuk ekziston.  Kjo është një përgatitje e mirë që popullata të kuptojë pse ne kemi bërë fushatë për disa vjet dhe pse është mirë që ata të jenë klientët tanë.  Ata kursejnë kohë dhe para, dhe sot ata ruajnë shëndetin e tyre në atë mënyrë.  Fatkeqësisht, me epideminë, shumë e kuptuan se ishte koha për të kaluar në shërbimet online, të cilat ne si FD “SN Finance” i ofrojmë që nga dita e parë, dhe tani jemi gati për produkte të reja që do të thjeshtojnë jetën në “normalen” e re.  Mjedisi i biznesit në të cilin shfaqemi kur përfundon pandemia – e cila mund të jetë në një, dy ose tre vjet – do të jetë shumë e ndryshme nga koha para krizës.  Ne duhet të shikojmë përpara.

Kjo është arsyeja pse unë shpesh përsëris se kompanitë financiare janë këtu për të stimuluar fuqinë e konsumit të popullsisë edhe në kohë krize.  Unë qëndroj i vendosur në premisën se mikro-huadhënia është thelbësore për çdo shoqëri.  Ai synon grupet e cenueshme, inkurajon punësimin, kontribuon në përmirësimin e standardit të jetesës së njerëzve që nuk kanë qasje në burimet tradicionale të financimit, gjë që përfundimisht kontribuon në fuqizimin ekonomik dhe social, madje edhe përfshirjen financiare.

Në botë, ky sektor i yni po rritet me shpejtësi fantastike dhe po zgjeron gamën e shërbimeve me një qëllim të vetëm, që është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe zgjerimi i aksesueshmërisë së tij për sa më shumë qytetarë.

Dhe në një krizë të tillë globale shëndetësore -ekonomike, banka jonë në hije – siç e quan bota e zhvilluar kompanitë financiare – mund të luajë një rol jetësor.

Më lejoni vetëm të sqaroj se çfarë do të thotë ajo bankë në hije.  Me shfaqjen e institucioneve jo -bankare në vitin 2011 në Maqedoni filloi aplikimi i përfshirjes financiare, të cilën bota e zhvilluar e ka njohur dhe zbatuar prej kohësh, dhe në këtë fushë liberalizimi ishte i nevojshëm me një qëllim të vetëm – të përmirësojë operacionet financiare në treg si një tërësi, sepse Konsumatorët kanë më shumë mundësi në dispozicion për të përmbushur nevojat e tyre financiare të natyrës së ndryshme.

Tani, si kurrë më parë, ky sektor do të jetë i rëndësishëm për të zbutur krizën ekonomike që do të vijë.  Janë 28 kompani financiare të regjistruara në Republikën e Maqedonisë Veriore që kryejnë disa aktivitete financiare si dhënien e kredive, lëshimin e kartave, garancitë dhe faktorizimin.

Se ky sektor ka potencial të madh tregtar, por edhe zhvillimor, tregohet nga një hulumtim i kompanisë së auditimit dhe konsulencës me famë botërore EY, e cila zbuloi se 1/3 e konsumatorëve në të gjithë botën përdorin dy ose më shumë shërbime Fintech, që është një statistikë e shkëlqyer.  Këto janë parametra të para pandemisë.  Kështu që jam i sigurt se deri në fund të vitit 2020 numrat do të jenë shumë më të larta.  Vetëm në vitin 2016, 17.4 miliardë dollarë u investuan në këtë industri.  Në vitin 2019, kjo shumë është shumëzuar në mënyrë drastike, që do të thotë se është investuar shumë.  I njëjti hulumtim thekson se cilat vende në botë po ecin përpara në mënyrë futuristike dhe ku po pengohen.

Prandaj, është krijuar një mjet Regtech (Teknologjia Rregullatore) që përcakton se cilat vende dhe cilat kompani progresive në ato vende duhet të ndihmohen për të arritur mundësitë e ofruara nga kjo industri.

Unë dua që Maqedonia në vitin 2021 të jetë në listën e vendeve në të cilat shërbimet financiare janë përmirësuar rrënjësisht në interes të përdoruesve.

Pjesë