Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
  • English
  • Македонски
  • Shqip

AKF në një takim pune me Zëvendëskryeministrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, koordinimin me departamentet ekonomike dhe investimet, Fatmir Bitiqi.

Më 16 tetor 2020, përfaqësuesit e Shoqatës AKF të Kompanive Financiare të Maqedonisë Veriore të udhëhequr nga Presidenti i Shoqatës, Filip Dimitrovski, u takuan me Zëvendëskryeministrin e Republikës së Maqedonisë Veriore përgjegjës për çështjet ekonomike, koordinimin me departamentet ekonomike dhe investimet, Fatmir Bitiqi.

Aktivitetet dhe angazhimet e Shoqatës u prezantuan në takim, dhe Presidenti i Shoqatës dha një pasqyrë të zhvillimeve të fundit në sektorin financiar jobankar, të quajtur gjerësisht “FinTech”, situatën dhe sfidat me të cilat përballen financat jobankare kompanitë në një pandemi krize.19, si dhe perspektivat për zhvillimin e sektorit në Maqedoninë Veriore.

Si përfundim i takimit, u konfirmua gatishmëria për bashkëpunim të mëtejshëm dhe dialog të hapur në drejtim të informacionit të vazhdueshëm mbi kushtet, trendet dhe lajmet në sektorin e kompanive financiare dhe ndërtimin e një partneriteti.  Zëvendëskryeministri i Republikës së Maqedonisë Veriore theksoi se një komunikim i tillë i përbashkët është veçanërisht i rëndësishëm për njohjen e sfidave të mëtejshme për sektorin financiar jobankar dhe gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për situatën.

Shoqata e Kompanive Financiare mbetet e përkushtuar ndaj misionit të saj për të krijuar një praktikë të përgjegjshme, për bashkëpunim afatgjatë dhe vlerësim pozitiv nga konsumatorët dhe institucionet e rregullimit të tregut, duke shpjeguar për publikun e gjerë mundësitë e ndryshme që mund të ofrohen nga kompanitë financiare që përdorin FinTech për zhvillimin e individëve dhe të shoqërisë në tërësi.

Pjesë