Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија

Асоцијацијата на Финансиски Друштва на Северна Македонија ги соединува компаниите за финансиска технологија, исто така позната како FinTech, и други организации кои работат надвор од банкарскиот сектор, давајќи финансиски услуги на жителите на Северна Македонија.

Мисија на асоцијацијата e да се создаде одговорна пракса, со цел долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот, истовремено објаснувајќи ги на пошироката јавност различните можности што може да ги обезбедат финансиските друштва кои користат FinTech за развој на поединци и на општеството како целина.

Асоцијацијата претставува небанкарски финансиски институции, кои издаваат потрошувачки кредити.

Преземете ја брошурата за нас овде>>>

Необезбедени Кредити

Необезбедените кредити можат да се добијат преку филијалите на компанијата или преку интернет. Нема потреба од жиранти. Поголеми суми имаат фиксен распоред на плаќање, но помали кредити мораат да бидат вратени наеднаш. Во повеќето случаи луѓето ги користат овие кредити за неочекувани ситуации во животот кога им се потребни дополнителни средства. Небанкарските потрошувачки кредити не се наменети како решение на долгорочни финансиски проблеми или други долгови.